Nepal Kathmandu Pokhara

By Train 13 Days & By Flight 10 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Gorakhpur, Pokhara, Manokamana, Kathmandu, Sunauli Border, Lumbini.

39,500

Start from per
Person View Details

Agra Jaipur Manali

By Train 17 Days & By Flight 14 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : New Delhi, Jaipur, Fatehpur- Sikri, Agra, Mathura, Brindavan, Shimla, Kufri, Kullu, Manali, Atal tunnel &Solang Valeey(Optional),Chandigarh

47,000

Start from per
Person View Details

Shimla Manali Vaishnodevi

By Train 17 Days & By Flight 14 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : New Delhi, Kurukshetra, Chandigarh, Shimla, Kufri, Kullu, Manali, Atal Tunnel &SolangValley(Optional), Baijnath, Kangra Vajreshwari, Chamunda, Jwalamukhi,Dharmashala (optional) Katra, Vaishnodevi, Wagha Border, Amritsar.

48,900

Start from per
Person View Details

Shimla Kullu Manali

By Train 12 Days & By Flight 9 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Delhi, Shimla, Kullu, Kufri, Manali, Solang Valley & Atal Tunnel(Optional), Manikarnika Chandigarh

32,500

Start from per
Person View Details

Rajasthan Special Tour

By Train 14 Days & By Flight 10 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Jaipur, Pushkar, Chittaurgarh, Udaipur. Kumbhalgarh, Jodhpur, Jaisalmer, Sam Sand dunes, Bikaner, Karni Mata,

39,500

Start from per
Person View Details

Shakthipeetha Himachal

By Train 16 Days & By Flight 13 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : New Delhi, Kurukshetra,Bhadrakali(Shakthipeetha),Chandigarh,Mansadevi,Nainadevi, Chintupurni, Kangra Vajreshwari, Chamunda, Jwalamukhi,Dharmshala(Optional), Dalhousie, Khajjiar, Katra, Vaishnodevi,Wagha Border, Amritsar.

46,900

Start from per
Person View Details

Haridwar Vaishnodevi Amritsar

By Train 14 Days & By Flight 11 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : New Delhi, Kurukshetra, Chandigarh, Katra, Vaishnodevi, Wagha Border, Amritsar,Haridwar, Rishikesh.

39,900

Start from per
Person View Details

Nepal Pashupathinath Mukthinath

By Train 13 Days & By Flight 10 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Gorakhpur, Pokhara, Mukthinath, Jomsom, Manokamana, Kathmandu, Sunauli Border, Lumbini.

62,500

Start from per
Person View Details

Nepal Kashi Gaya

By Train 15 Days & By Flight 11 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Prayagraj (Triveni Sangama), Ayodhya, Sunauli Border, Manokamana, Kathmandu, Gorakhpur, Lumbini, Gaya, Bodhgaya, Varanasi(Kashi), Saranath.

45,500

Start from per
Person View Details

Kathmandu Pokhara Chitwan

By Train 13 Days & By Flight 10 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Gorakhpur, Pokhara, Manokamana, Kathmandu,Royal Chitwan national park, Sunauli Border, Lumbini

41,500

Start from per
Person View Details

Kashmir Vaishnodevi Tour

By Train 14 Days & By Flight 8 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Jammu, Pehelgam, Sonamarg, Srinagar , Gulmarg, Katra , Vaishnodevi.

35,500

Start from per
Person View Details

Agra Jaipur Haridwar

By Train 13 Days & By Flight 10 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Mathura, Brindavan, Haridwar, Rishikeh,Kurukshetra, NewDelhi

37,500

Start from per
Person View Details

Ayodhya Kashi Gaya

By Train 13 Days & By Flight 9 Days

Standard Group Tours  North
Highlights
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Naimisharanya, Ayodhya Prayagaraj (Triveni Sangama), Chitrakoot, Vindhyachala,Bodhgaya, Gaya, Varanasi, (Kashi), Saranath.

35,000

Start from per
Person View Details

Kashi Gaya Yatra

By Train 10 Days & By Flight 6 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Prayaga Raj (Triveni Sangama) Gaya,Bodhgaya, Varanasi (Kashi), Saranath.

24,900

Start from per
Person View Details

Mussorie Kausani Nainital

By Train 15 Days & By Flight 12 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Mussorie, Kempty Falls, Rishikesh Haridwar, , Kausani, Baijanath, Bageshwar, Jageshwar, Kainchidham, Sat Tal, Bhimtal, Naukuchiatal, Nainital, New Delhi.

43,500

Start from per
Person View Details

Golden Triangle Tour

By Train 10 Days & By Flight 6 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Mathura, Brindavan, New Delhi.

24,500

Start from per
Person View Details

Chardham Yatra

By Train 18 Days & By Flight 14 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Haridwar, Hanuman chetty,Yamunotri, Uttarakashi, Ganganani, Gangotri, Rudra Prayaga, Gupta Kashi, Kedarnath, Mana, Keshava Prayaga , Karna Prayaga , Badrinath, Vishnu Prayaga , Joshimath ,Nanda Prayaga, Rishikesh, New Delhi.

49,900

Start from per
Person View Details

Badri Kedar Yatra

By Train 14 Days & By Flight 10 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Haridwar, Rudra Prayaga , Guptakashi, Kedarnath, Mana , Badrinath, Joshimath ,Piplekoti, Rishikesh, New Delhi

38,500

Start from per
Person View Details

Amarnath Vaishnodevi Yatra

By Train 14 Days & By Flight 8 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Srinagar City Tour, Amarnath, Baltal, Gulmarg, Sonamarg, Katra , Vaishnodevi,Delhi.

41,500

Start from per
Person View Details

Ayodhya Kashi Baidhyanath

By Train 12 Days & By Flight 8 Days

Standard Group Tours  North
Hotel
Sight Seeing
Meals
Bus
Train
Guide
Places Visited : Ayodhya, Prayagraj (Triveni sangama), Varanasi(Kashi), Saranath, Gaya, Bodhgaya, Baidhyanath Jyothirlinga.

32,500

Start from per
Person View Details

2021 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Esquare Info Tech